Gabinet Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Łodzi i online

Zrozumienie to pierwszy krok ku zmianie. Rozpocznij podróż ku pełniejszemu życiu.

Miło Cię widzieć!

teapia-poznawczo-behawioralna

Klaudia Woźniak

Odpowiednia psychoterapia odgrywa znaczącą rolę w procesie zdrowienia oraz poznawania siebie. 

Zdrowie psychiczne to stan równowagi emocjonalnej, psychicznej, społecznej, umożliwiający radzenie sobie z trudnościami życiowymi, osiąganie celów oraz pełnienie satysfakcjonującej roli społecznej.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) w Łodzi

Nurt psychoterapeutyczny o naukowo udowodnionej skuteczności.

Prowadzę indywidualną praktykę w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) osób dorosłych.

Terapia w nurcie poznawczo – behawioralnym opiera się na współpracy i współdziałaniu. W myśl tego nurtu to pacjent jest ekspertem od własnych doświadczeń. Wraz z psychoterapeutą wspólnie współpracują nad pożądaną zmianą w życiu.

Psychoterapia online

Według wielu badań terapia prowadzona online jest równie skuteczna, jak ta prowadzona w gabinecie stacjonarnym. Spotkania odbywają się przy użyciu platformy Skype.

“Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy inaczej postawić żagle.”

W jakich obszarach udzielam wsparcia?

W swojej pracy udzielam wsparcia osobom doświadczającym kryzysów o różnym nasileniu. Psychoterapia przeznaczona jest również dla osób, które zmagają się z trudnościami interpersonalnymi, doświadczającymi sytuacji stresogennych, traum.

Nie wiesz czy terapia poznawczo-behawioralna jest dla Ciebie? Wypełnij formularz.

  Terapia Poznawczo-Behawioralna Łódź

  Gabinet Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Łodzi prowadzony przez psychoterapeutę Klaudię Woźniak specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej, która jest skutecznym podejściem do leczenia różnorodnych problemów emocjonalnych i psychicznych. Terapia poznawczo-behawioralna to metoda terapeutyczna oparta na założeniu, że sposób myślenia (pochodzący z poznawania) oraz zachowanie (pochodzące z behawioryzmu) wpływają na nasze emocje i samopoczucie.

  Nasz gabinet psychoterapii oferuje kompleksową pomoc dla osób borykających się z lękiem, depresją, zaburzeniami osobowości, uzależnieniami oraz innymi problemami życia codziennego. Dlaczego warto wybrać terapię poznawczo-behawioralną w Gabinecie Psychoterapii Żagiel? Otrzymasz tu pomoc od wykwalifikowanego i dobrego psychoterapeuty, który dopasuje terapię do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta.

  W trakcie terapii poznawczo-behawioralnej, Terapeuta i Pacjent wspólnie pracują nad identyfikacją problematycznych wzorców myślenia i zachowania oraz nad opracowaniem zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami. Proces terapeutyczny może obejmować naukę technik relaksacyjnych, technik redukcji stresu, treningu umiejętności społecznych oraz eksplorację i zmianę myśli i przekonań, które mogą być niekorzystne dla Pacjenta. Terapia poznawczo-behawioralna jest skutecznym narzędziem w leczeniu wielu problemów emocjonalnych i psychicznych.

  Stawiam na profesjonalizm, empatię i pełne zaangażowanie w proces terapeutyczny. Dzięki podejściu opartemu na badaniach naukowych, oferuję skuteczną pomoc w krótkim i długim okresie czasu.

  Jeśli szukasz wsparcia w przezwyciężeniu trudności życiowych, skorzystaj z terapii poznawczo-behawioralnej w Gabinecie Psychoterapii w Łodzi. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na pierwszą konsultację.

  Terapia CBT Łódź

  Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT) to podejście terapeutyczne, które skupia się na połączeniu dwóch głównych elementów: poznawczych (myśli, przekonania, interpretacje) i behawioralnych (zachowania, reakcje).

  Zasadniczą ideą CBT jest to, że to, jak myślimy o sytuacjach i jak reagujemy na nie, ma wpływ na nasze emocje i zachowania. Podczas terapii CBT, Terapeuta i Pacjent wspólnie pracują nad identyfikacją nieadaptacyjnych wzorców myślenia i zachowania, które przyczyniają się do problemów emocjonalnych. Następnie uczą się zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami poprzez modyfikację myśli i zachowań. Terapeuta pomaga Pacjentowi zidentyfikować myśli i przekonania, które mogą być przeszkodą w osiągnięciu ich celów, a następnie wspólnie opracowują metody ich zmiany na bardziej konstruktywne.

  Terapia CBT Łódź jest skutecznym narzędziem w leczeniu wielu różnych problemów emocjonalnych i psychicznych, w tym: depresji, lęków i fobii, zaburzeń odżywiania czy zaburzeń lękowych.

  W przypadku depresji terapia CBT pomaga pacjentom identyfikować negatywne myśli i przekonania, które mogą przyczyniać się do depresji, oraz naukę zdrowszych strategii radzenia sobie z nimi.

  W wypadku występowania lęków oraz fobii terapia CBT w Łodzi wspiera Pacjentów w przezwyciężeniu lęków poprzez stopniowe narażanie się na sytuacje, które wywołują lęk, i naukę technik relaksacyjnych.

  U Pacjentów z zaburzeniami lękowymi tego typu terapia pomaga identyfikować i zmieniać myśli, które przyczyniają się do ich lęków, oraz uczy technik radzenia sobie z lękiem.

  Dla Pacjentów walczących z zaburzeniami odżywania terapia poznawczo-behawioralna pomaga zmieniać negatywne przekonania dotyczące ciała i żywności oraz rozwijać zdrowsze nawyki żywieniowe.