Psychoterapia Łódź

Prowadzę indywidualne konsultacje oraz terapię (również online) wykorzystując procedury terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) dla osób dorosłych.

Spotkania trwają do 50 minut i odbywają się w częstotliwości raz w tygodniu.

W ramach mojej praktyki terapeutycznej nie prowadzę spotkań w formie co dwutygodniowej. Spotkania terapeutyczne są planowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta oraz specyfiki procesu terapeutycznego.

Optymalna częstotliwość sesji terapeutycznych jest ustalana wspólnie podczas konsultacji i może ulegać zmianie w trakcie trwania terapii, aby zapewnić jak najlepsze efekty pracy terapeutycznej.

Jeśli szukasz profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej w Łodzi, skontaktuj się przez wybraną przez siebie formę. 

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji, na których wzajemnie się poznajemy, przeprowadzany jest wywiad służący sformułowaniu trudności i celów na których będzie opierała się dalsza współpraca.

50 min/150zł

Spotkania stacjonarne

Spotkania odbywają się w przytulnym gabinecie w Łodzi zlokalizowanym w przepięknej kamienicy. Urokliwe podwórko przed budynkiem stwarza atmosferę intymności w samym centrum miasta Łodzi.

50 min/150 zł

Spotkania online

Spotkania odbywają się poprzez platformę Microsoft Teams. Obligatoryjne jest posiadanie słuchawek. W zależności od potrzeb danej osoby może to być jednorazowa wizyta lub systematyczne spotkania.

50 min/150 zł

Psychoterapeuci w Łodzi

Dlaczego nurt poznawczo-behawioralny?

Opiera się na naukowym zrozumieniu poznania, zachowania, emocji, fizjologii i ich wzajemnych powiązań ze środowiskiem społecznym, w którym żyją ludzie. Ma na celu wywołanie zmiany w funkcjonowaniu osoby w teraźniejszości (lub nieodległej przyszłości). Za podstawę oddziaływań uznaje dane uzasadnione empirycznie. Prowadzi każde działanie z poszanowaniem wewnętrznej wartości każdej osoby, co służy umocnieniu jej samodzielności do podejmowania decyzji odnośnie do zmian, których chciałaby dokonać we własnym życiu.

Zastosowanie i skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to praktyka oparta na dowodach (evidence-based practice, EBP) co oznacza, iż specjaliści w swojej praktyce psychoterapeutycznej wykorzystują metody o udowodnionej naukowo skuteczności przy uwzględnianiu preferencji i wartości szukających pomocy osób.

CBT jest skuteczna w leczeniu większości powszechnie występujących zaburzeń psychicznych, zarówno u dzieci, nastolatków, jak i u osób dorosłych. 

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na bezustannie ewoluującym opracowaniu problemów pacjenta oraz indywidualnej konceptualizacji jego funkcjonowania w kategoriach poznawczych i behawioralnych.

Niepełny wykaz zaburzeń i trudności, w których terapia poznawczo-behawioralna okazała się być pomocna:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące psychoterapii

Zrozumienie zależności między myślami, emocjami, zachowaniem, reakcjami organizmu i otoczeniem stanowi fundament terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Podejście to zakłada, że te pięć obszarów są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem. CBT skupia się na identyfikacji negatywnych myśli, modyfikacji wzorców zachowań i zarządzaniu emocjami oraz reakcjami fizycznymi, aby poprawić ogólne funkcjonowanie pacjenta.

“Działalność zawodowa psychoterapeuty poznawczego bądź też behawioralnego jest ściśle związana z poruszaniem się w obszarach istotnych dla osobowego życia powierzonych opiece terapeuty osób. Z tego też tytułu szczególnie ważnym jest aby każdy wykonujący ten zawód był w pełni świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności za dobro pacjenta, potrafił to dobro właściwe rozpoznawać, respektować je i o nie dbać. Jest to naczelnym nakazem już nie tylko wynikającym ze specyfiki zawodu i tworzonej podczas terapii relacji, w dużej mierze opartej na zaufaniu i szacunku wobec podstawowych praw człowieka, ale też z zasad ogólnoludzkiej koegzystencji społecznej.

Kodeks Etyczny PTTPB jest nade wszystko zbiorem norm i zasad ukierunkowujących codzienne postępowanie zawodowe. Porządkuje standardy zachowań etycznych wynikających ze specyfiki zawodu, relacji z pacjentami oraz relacji z współpracownikami. Przekazuje także określone wartości, wspierające efektywność i etyczną poprawność pracy psychoterapeutycznej.

Kodeks ma służyć wszystkim tym, którzy zdecydowali się związać swą przyszłość z zawodem psychoterapeuty poznawczego bądź też behawioralnego. Ma wspierać proces kształtowania ich wrażliwości etycznej oraz przypominać o konieczności nieustannej i uważnej troski o etyczną poprawność relacji psychoterapeutycznej.”

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.pttpb.pl/dokumenty/kodeks-etyczny/

Nie jest konieczne posiadanie diagnozy od lekarza psychiatry, aby rozpocząć terapię poznawczo-behawioralną (CBT). Terapia CBT może być stosowana zarówno w przypadku konkretnych problemów życiowych, jak i w przypadku zaburzeń psychicznych. CBT wspiera również osoby, które chcą lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, stresami lub poprawić ogólne funkcjonowanie psychiczne.

Czas trwania terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj problemu, indywidualne potrzeby pacjenta, intensywność problemu oraz stopień zaawansowania terapii. Jednak w porównaniu z niektórymi innymi formami terapii, CBT jest często uznawana za stosunkowo krótkotrwałą i skoncentrowaną formę terapeutyczną. Typowe sesje terapeutyczne CBT mogą trwać do kilku miesięcy, choć może być  to krótszy lub dłuższy czas, w zależności od konkretnego przypadku. Warto jednak pamiętać, że indywidualne doświadczenia różnią się, dlatego kluczowe jest skoncentrowanie się na osiąganiu konkretnych celów terapeutycznych i dostosowanie podejścia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Tak, w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) superwizja to systematyczny proces, w którym doświadczony superwizor nadzoruje pracę terapeuty CBT. Jest to kluczowe w utrzymaniu wysokich standardów etycznych, doskonaleniu umiejętności terapeuty oraz zapewnieniu, że stosowane są aktualne i skuteczne metody terapeutyczne. Superwizja w CBT działa jako gwarant jakości i bezpieczeństwa terapii . Wspiera profesjonalny rozwój psychoterapeuty dbając o jak najlepsze świadczenie usług terapeutycznych.

Terapia CBT jest elastyczna i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz konkretnego problemu. Każdy przypadek wymaga unikalnego podejścia. Obejmuje szereg konkretnych kroków, które mają na celu zidentyfikowanie i zmianę negatywnych myśli, emocji i zachowań. Wśród kroków podejmowanych w pracy terapeutycznej zawarte są między innymi: ocena i diagnoza, psychoedukacja na temat nurtu CBT, nauka identyfikacji automatycznych myśli, ich przekształcania, rozwijanie technik wspierających radzenie sobie w codziennym funkcjonowaniu.

Oczywiście. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jak “trening umysłowy”. Podczas sesji terapeutycznych pracujesz nad identyfikacją negatywnych myśli i nawyków, które chcesz zmienić. Terapeuta pomaga ci spojrzeć na te myśli w nowy sposób i wprowadza konkretne strategie, aby je modyfikować. Wraz z tym, eksperymentujesz z nowymi zachowaniami, które zastępują niezdrowe nawyki. Dzięki powtarzaniu tych procesów, terapia CBT umożliwia trwałe zmiany w twoich nawykach, prowadząc do zdrowszego funkcjonowania i lepszego samopoczucia.

Oczywiście. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) pomaga w radzeniu sobie ze stresem, koncentrując się na zmianie myśli i zachowań. W trakcie terapii, terapeuta i klient wspólnie identyfikują szkodliwe myśli związane ze stresem i pracują nad ich zmianą na bardziej adaptacyjne. Dodatkowo, wprowadzane są konkretne techniki relaksacyjne, które pomagają w zarządzaniu napięciem fizycznym związanym ze stresem. Dzięki temu, terapia CBT nie tylko pomaga zrozumieć, skąd bierze się stres, ale dostarcza także praktycznych narzędzi do skutecznego radzenia sobie z nim.

Tak, wiele technik z terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) może być skutecznie stosowanych samodzielnie. To obejmuje m.in. świadomość myśli, rekonstrukcję negatywnych myśli, techniki relaksacyjne, monitorowanie postępów i rozwijanie umiejętności radzenia sobie. 

Tak, terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest skuteczna w pracy nad problemami interpersonalnymi. Pomaga identyfikować i zmieniać szkodliwe myśli dotyczące relacji, rozwijać umiejętności komunikacyjne, radzenia sobie z konfliktami, rozwijać empatię i budować pozytywne nawyki interpersonalne. CBT oferuje konkretne narzędzia i strategie dostosowane do konkretnych problemów, wspierając klienta w rozwijaniu zdrowszych relacji.

Zapraszam do kontaktu.

  Psychoterapia Łódź

  Psychoterapia jest procesem terapeutycznym, który ma na celu pomoc ludziom w radzeniu sobie z różnorodnymi problemami emocjonalnymi, psychologicznymi i interpersonalnymi. Poprzez rozmowę i eksplorację myśli, uczuć oraz doświadczeń, psychoterapeuci pomagają klientom zrozumieć siebie lepiej, rozwijać zdrowsze sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz osiągać większe poczucie samorealizacji i spełnienia.

  Dlaczego warto wybrać Gabinet Psychoterapii Żagiel w Łodzi, jeżeli szukasz psychoterapii? Nasze podejście opiera się na indywidualnym podejściu do każdego Pacjenta, dbając o jego potrzeby i cele terapeutyczne. Korzystamy z różnorodnych metod i technik terapeutycznych, aby dostosować się do preferencji i sytuacji życiowej naszych Pacjentów.

  Szukasz psychoterapii w Łodzi? W naszym gabinecie znajdziesz szeroki zakres usług, w tym terapię indywidualną, terapię par i rodzin, terapię uzależnień, terapię traumy oraz terapię zaburzeń nastroju i lękowych. Bez względu na to, z jakim wyzwaniem się borykasz, nasz gabinet to miejsce, gdzie znajdziesz wsparcie w procesie zdrowienia i transformacji.

  Psychoterapeuci Łódź

  Psychoterapia w Łodzi może być skutecznym narzędziem w leczeniu różnych problemów, takich jak depresja, lęki, stres, uzależnienia, traumy, problemy związane z relacjami, zaburzenia odżywiania, czy zaburzenia osobowości. Jednak nie tylko osoby borykające się z problemami psychicznymi mogą skorzystać z terapii. Psychoterapia może być również pomocna dla tych, którzy pragną lepszego samopoznania, rozwoju osobistego, czy poprawy relacji międzyludzkich.

  Kluczową cechą psychoterapii jest jej bezpieczne i poufne środowisko, które sprzyja otwartej komunikacji i eksploracji trudnych tematów. Psychoterapia może być nie tylko sposobem na radzenie sobie z obecnymi trudnościami, ale również na budowanie zdrowszych, bardziej satysfakcjonujących relacji z samym sobą i z innymi.

  Jeśli czujesz, że psychoterapia mogłaby być dla Ciebie pomocna, warto rozważyć skorzystanie z pomocy doświadczonego terapeuty. Nasz gabinet psychoterapii w Łodzi oferuje także spotkanie z psychoterapeutami online. Jeśli mieszkasz w Łodzi i czujesz, że psychoterapia mogłaby być dla Ciebie pomocna, warto podjąć krok w kierunku uzyskania wsparcia. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na pierwsze spotkanie i rozpocząć swoją podróż ku lepszemu samopoczuciu i życiu.