Psychoterapeuta Łódź

Moja historia

Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w placówce Crescentia akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Warszawie. Szkoła Psychoterapii Crescentia prowadzona jest przez dr Artura Kołakowskiego wraz z dr Olgą Olszewską.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogicznym o specjalności resocjalizacja na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo  sfinalizowałam podyplomowo studia ze Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracę terapeutyczną opieram na technikach i metodach pochodzących z terapii poznawczo-behawioralnych (CBT) oraz stosowanej analizy zachowania. W swojej pracy zajmuję się jakościową poprawą zdrowia psychicznego, profilaktyką, psychoedukacją mającą wpływ na rozwój osobisty przy użyciu technik potwierdzonych naukowo.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Pracę poddaję systematycznej superwizji.

Stale uaktualniam swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach.

“Chociaż nie możemy kontrolować wszystkich zdarzeń, możemy zdecydować, jak na nie reagować.”

Przestrzeń mojej profesji

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej, gdzie wspólnie eksplorujemy myśli, emocje i zachowania, kierując się podejściem poznawczo – behawioralnym (CBT).

W moim Gabinecie Terapeutycznym Żagiel kładę nacisk na tworzenie otoczenia pełnego zrozumienia i akceptacji. Każdej osobie oferuję wsparcie w kierunku świadomego życia poprzez zrozumienie i modyfikowanie myśli oraz zachowań przy pełnej akceptacji doświadczanych emocji.

Wierzę, że wewnętrzne zasoby każdego klienta są kluczem do rozwoju, a moja rola to pomoc w ich odkrywaniu i wykorzystywaniu na drodze do lepszej jakości życia.

Social media

Psychoedukacja

W Internecie można mnie spotkać między innymi na Instagramie, gdzie publikuję pod nazwą @klaudia.wozniak_psychoterapia czy na profilu Facebookowym pod nazwą Gabinet Terapeutyczny Żagiel. Dzielę się tam wiedzą potwierdzoną badaniami z zakresu psychoedukacji dotyczącej szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Istotnym czynnikiem jest dla mnie rozwijanie samoświadomości i przekazywanie wiedzy psychologicznej w łatwy i przyjemny sposób. Tworzę również materiały samopomocowe przydatne w codziennym samorozwoju.